Poptávka - tepelná čerpadla

Kontaktní údaje

Jméno / Název firmy
Bydliště
PSČ
Adresa plnění
Telefon
E-mail
 

Využití a typ

Tepelné čerpadlo má být využíváno pro:Požadovaný typ tepelného čerpadla:

 

Vytápění

Tepelná ztráta objektu:   kW (Tyto údaje naleznete v projektové dokumentaci ústředního vytápění. Pokud je neznáte, tak do příslušných kolonek napište slovo "nevím")
Teplotní spád topného systému:   °C
Obytná plocha, jež má být vytápěna:   m2
Stávající zdroj tepelné energie:   (např. el. energie, uhlí, zemní plyn, ...)
Spotřeba energie [kWh] nebo náklady na vytápění [Kč]:   (vyplňte prosím jednotku)
Objekt je zateplen a je provedena výměna oken:  


Plánovaný termín zateplení a výměny oken:

pokud objekt není doposud zateplen a není provedena výměna oken, vložte prosím plánovaný termín těchto opatření

 

Realizace

Předpokládaný termín realizace (montáže):

 

Poznámka

Servisní zónaServisní zóna

Objednávka servisního zásahu na e-mailu info@intersekce.cz nebo na telefonu: 377 235 235