Poptávka - fotovoltaické systémy

Kontaktní údaje

Jméno / Název firmy
Bydliště
PSČ
Adresa plnění
Telefon
E-mail
 

Poloha (prostor pro uložení kolektorů)

  střecha
  jiný prostor (např. fasáda, zábradlí, zem, ...)
 

Vlastnosti prostoru pro uložení fotovoltaických panelů

Typ střechy:


Sklon / popis:


pokud jste vybrali jinou, než rovnou střechu, vyplňte zde prosím její sklon, případně detailnější popis

Typ krytiny střechy:


(např. Bramac, Tondach, bobrovka, šindel, plech, eternitová šablona, eternitová vlna...)
 

Ochrana před bleskem (bleskosvod, "hromosvod") je k dispozici:

  ano      ne
 

Orientace a rozměry

Orientace plochy pro uložení kolektorů:

(odklon od jihu)
Využitelná šířka pro umístění kolektorů:

(hodnota A z obrázku)
Využitelná výška pro umístění kolektorů:

(hodnota B z obrázku)
 

Výkon

Požadovaný výkon solárního systému:


Požaduji instalovat výkon:

U šikmé střechy lze na 8m² instalovat FVE o výkonu 1kWp (tj. výroba elektřiny cca 1000kWh/rok).
U rovné střechy je třeba pro instalaci 1kWp cca 20m².

 

Připojení

Požadovaná forma připojení FVE:


Současný distributor energie:


Jiný distributor energie:


pokud máte jiného distributora energie, vyplňte zde prosím jeho jméno, jinak ponechte toto pole prázdné

 

Technologie

Výrobce FV panelů:

(na oba typy je záruka 5 let a garance Pmin 90% = 12 let, Pmin 80% = 25 let)

 

Realizace

Předpokládaný termín realizace (montáže):

 

Fotografie

(nepovinné) Zde můžete vložit foto střechy, případně výkres půdorysu střechy nebo jižního pohledu. Také zde můžete vložit foto technické místnosti kde je umístěný stávající zásobník TUV a kam by bylo možno umístit komponenty solárního systému.
Foto 1:  
Foto 2:  
Foto 3:  
Foto 4:  

Servisní zónaServisní zóna

Objednávka servisního zásahu na e-mailu info@intersekce.cz nebo na telefonu: 377 235 235